14 iulie 2012

Crimă și pedeapsă - F. M. Dostoievski

” I se păru în clipa aceea că tăiase trecutul cu foarfeca, despărțind propria lui existență de toți și de toate.


” Cu toate acestea, din punct de vedere etic, socotea problema soluționată: cauzistica lui se ascuțise ca o lamă debrici și nu mai găsea în mintea lui obiecțiuni raționale; dar, n-avea încredere nici în rațiunea lui și căuta cu încăpățânare, ca un rob neputincios, obiecții din afară, bâjbâind ca și cum cineva l-ar fi obligat și impus s-o facă.


” Sărăcia nu este un viciu, acesta este un adevăr. Mai știu, și asta nu este mai puțin adevărat, că nici beția nu este o virtute. Dar mizeria, mizeria este un viciu. Însărăcie mai păstrăm noblețea sentimentelor înăscute. În mizerie însă, nu le mai păstrează nimeni și niciodată. ...fiindcă în mizerie, chiar eu, cel dintâi, sunt gata, orișicând să mă insult pe mine însumi.


”Ieși tremurând tot, sub imperiul unei senzații de nevrozitate isterică, amesecate cu voluptate frenetică, însă posomorât, istovit. Obrazul îi era crispat ca după o criză.


”În vin e adevărul și adevărul s-a revărsat, adică toată josnicia unui suflet invidios și grosolan.


”Într-un sens, într-adevăr, noi toți, și chiar foarte des, suntem aproape nebuni, cu o mică diferență însă: ,,bolnavii” sunt ceva mai nebuni decât noi; și tocmai de aceea trebuie să tragem o limită.


” E știută teoria lor: crima este protestul individului împotriva unei proaste orânduiri sociale, nimic mai mult, asta e tot; ei nu admit alte cauze!


” Oamenii cu adevărat mari cred că trebuie să se simtă foarte triști pe pământ, adăugă el deodată visător, pe alt ton decât cel de până atunci.


” un cuvânt cheamă alt cuvânt, un gând trezește alt gând.


” De altminteri, ca să-i judeci fără părtinire pe unii oameni trebuie mai întâi să renunți la unele preconcepte și la obișnuința pe care ți-o creează oamenii și obiectele care ne înconjoară în toate zilele.


” Nu există pe lumea ceva mai greu decât sinceritatea și ceva mai ușor decât lingușirea.  Dacă în sinceritate se strecoară numai a suta parte dintr-o notă falsă, se produce o disonanță și apoi e bucluc. Dacă în lingușire absolut toate notele sunt false, ea totuși face plăcere și este ascultată fără supărare. O plăcere grosolană, totuși plăcere.


” - A! E altă formă, o formă care, din punct de vedere estetic, nu este prea frumoasă! N-am să înțeleg niciodată de ce a arunca în oameni cu bombe, a-i omorî în asediu regelmentar este o formă mai respectabilă? Teama de estetică este primul indiciu al neputinței.
” Du hast die schonsten Augen,
  Madchen, was willst du mehr?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu